Убийство на гръбначно животно +18. Какво наказание заслужава