На първо четене: Удължиха вече удължения държавен бюджет