Спазват ли се противоепидемичните мерки в детските градини в Пловдив?