Пианистът Лудовико Ейнауди изпълнява Бялата елегия в Арктическия океан