Предвиждат електронно връчване на актове и фишове за нарушения на пътя