Какъв ще бъде реалният ефект от мерките срещу кризата