Излизат пробите за COVID-19 на прибралите се у нас от Нидерландия