„НА ТВОЯ СТРАНА”: Готов ли е бизнесът да излезе на свободния пазар на ток?