Хора с увреждания твърдят, че инвалидните им паркоместа са били заличени