Членовете на секциите в болниците ще носят предпазни костюми