Абитуриенти събират пари за протеза на своята учителка