Помагат на Кипър за овладяване на големите горски пожари