„Артекс“ обжалва заповедта за спиране на строежа на „Златен век“