Възможно ли е изграждането на колективен имунитет срещу COVID-19?