AstraZeneca: Ваксината ни не показва повишен риск от белодробна тромбемболия