Регионалното министерство с равносметка за състоянието на програмите си