ДЖУЛИ МАРУЛИ ПИТА:КОИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЩЕ ИЗВИКАШ НА КОНЦЕРТ