Хората с увреждания обсъждат реформата в ТЕЛК със здравния министър