Отнеха достъпа на Цацаров до класифицирана информация