КРАЯТ НА 48 НС: Поправките в Закона за съдебната власт са на фокус