Любими възрожденски и патриотични песни: Не щеме ний богатство