Захари Карабашлиев: Културата трябва да бъде коректив на всяка власт