Доц. Милен Михов: Машините усложниха изборния процес