Д-р Теодора Йовчева и Юри Асланов за политическата криза