Латинска Америка се превърна в новото световно огнище на COVID-19