Роберт Петров: Не съм и предполагал, че ще се върна