Лорер: Коалицията успешно преодолява препятствия след препятствия