Предложение: Тероризмът да стане отделна нова глава в Наказателния кодекс