Добавка от 50 лв. за пенсионерите и през април плюс 120 лв. за най-бедните