Политолог за проф. Габровски: Възможно най-добрата личностна кандидатура