Заседанието на парламента се провали след три опита