ДУХ НА ШАМПИОН: От дома за сираци до върха на цирковото изкуство