40% от родителите в Бургас оставиха децата си вкъщи