Атанасов: Трябва да се направят усилия за правителство в това НС