Рашков пред NOVA: Не съм и няма да бъда бухалка в ръцете на когото и да е