Между 7 и 10 лв. е разликата в потребителската кошница спрямо миналата година