Може ли правила да доведат до нарушаване на гражданските ни свободи?