Пресъздаване ритуала „Предаване на конската опашка“!