Халотерапията – ефективно средство за борба с вирусите