Армията започва подготовката за отбелязването на 6 май