От „Господари на ефира”: Крясъци и отношение към деца в ясла