Повечето от кметовете с лимузини – отново на власт