Какво се случва през първите 24 часа от живота на човек