Зам.-главният прокурор: Фокусът върху прокуратурата е продиктуван от големи икономически интереси