От шеф в ресторант “Мишлен” до готвач в окопите на Донецк