ЩАСТЛИВ ФИНАЛ: Извадиха сърна от леда на замръзнала река