Живущи в блок твърдят, че в сградата работи незаконна детска ясла