Космическо разкриване - Антарктида: Процесът на разкриване