Реформаторите обещават по-нисък ДДС и по-високи заплати в образованието