Демерджиев: Ако има завладяна държава, МВР не е част от нея